Alberto González Prelcic

Inicio > Alberto González Prelcic > POLÍTICA DE PRIVACIDADE

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

De conformidade co que establece a Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle que os datos persoais que nos facilite mediante o  uso dos formularios sitos na páxina web, serán incorporados a un ficheiro titularidade de Gastronomía Raiana, S.L. coa finalidade de xestionar a súa solicitude e enviarlle información máis detallada. Así mesmo, Restaurante Silabario infórmalle da posibilidade de exercer os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición mediante un escrito ao enderezo R/ Príncipe, 44. 36202 Vigo (Pontevedra) ou por email ao enderezo info@restaurantesilabario.com. Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede comprométese a notificarnos calquera variación e que temos o  consentimento para utilizalos a fin de poder fidelizar a relación entre as partes.

De acordo co que establece a Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico no seu artigo 21, solicitamos o seu consentimento para poder realizar comunicacións publicitarias que consideremos poidan ser do seu interese, por correo electrónico ou por calquera outro medio de comunicación electrónica equivalente.