Iván Domínguez

Iván Domínguez

"Respecto ao produto. Elegancia e sabor no prato"

ESTRELA MICHELÍN

A Coruña
ivandominguez1979@gmail.com
 + 34 629 875 561