Héctor López

Inicio > Héctor López > España - O Restaurante

España - O Restaurante

Os irmáns López aportaron o golpe de forno xeracional a un restaurante xa acreditado na vía tradicional polo seu pai. Héctor apostou por unha combinación comedida pero perfectamente definida, entre a herdanza ortodoxa e o “aggiornamento” dunha despensa moi sólida, da despensa rural, tanto de montaña como de litoral. O cambio de estilo coincidiu, en coherencia, cunha reforma dos equipamentos e servizos do restaurante, o cal, dende as súas orixes como cafetería, cumpriu o medio século en espléndida e irresistible ascensión, a mesma que comparte co cociñeiro o seu irmán Francisco, á fronte da sala. Irresistible ascensión.