Pepe Solla

Restaurante Casa Solla

"Na cociña, como na vida,
busco a claridade e a esencia"

ESTRELA MICHELÍN

Casa Solla Avda. Sineiro, 7. CP 36005 San Salvador de Poio (Pontevedra). T: + 34 986 872 884 / correo@restaurantesolla.com